Historisk investering i nordisk barnekreftforskning

Historisk investering i nordisk barnekreftforskning

18.12.2018
NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en historisk investering i barnekreftforskning i Norden, og tildeler totalt 30 millioner NOK til tre nordiske prosjekter innenfor persontilpasset kreftbehandling for barn. Prosjektene vil gjennom nordisk samarbeid om kliniske studier bidra til at barn som rammes av kreft kan få tilgang til de mest moderne behandlingene. – Jeg er veldig spent på å følge med på disse prosjektene, både fordi de er gode i seg selv, men også fordi de kan bidra til å bane vei for mer samarbeid om klinisk forskning i Norden, sier Norges helse- og omsorgsminister, Bent Høie.

Prosjektene vil gi enda bedre behandling og oppfølging av barn og unge som er rammet av akutt leukemi, og gi barn med tilbakefall av kreftsykdom større muligheter til persontilpasset behandling, samt deltakelse i kliniske studier. 

– Nordisk samarbeid om klinisk forskning og helseregistre er stadig viktigere, særlig i lys av utviklingen av persontilpasset medisin. Når vi nå legger til rette for forskning av høy kvalitet på tvers av de nordiske landene, gir det store gevinster for helsetjenesten, for næringslivet, og mest av alt for pasientene, sier Høie.  

– Dette er en stor dag og et løft for barnekreftforskning i Norden. Kreft er en sjelden sykdom blant barn, og siden hvert enkelt nordisk land har få barnekreftpasienter, er det vanskelig å utføre nasjonale kliniske studier. Ved å løfte forskningen til nordisk nivå, blir pasientgrunnlaget større og sjansen for å trekke solide konklusjoner øker. Samtidig bygges nordiske kompetansenettverk som kan utføre kliniske studier innen barnekreft. Vi har store forhåpninger til prosjektenes resultater, og tror de vil bidra til å fremme Norden som  en attraktiv region for kliniske studier, sier NordForsk-direktør, Arne Flåøyen.

Anne Lise Ryel og Bent Høie Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, trekker frem at persontilpasset kreftbehandling blir stadig viktigere. Det gjør at flere overlever og at færre får senskader. Mesteparten av den kliniske utprøvingen av legemidler utføres på voksne, og det er et sterkt behov for å tilpasse denne behandlingen til barn.

– Når behandlingen blir mer persontilpasset, blir pasientgruppene også mindre. Som følge av små pasientgrupper vil det enkelte nordiske land ofte ha for lite pasientgrunnlag til å kunne gjennomføre nasjonale studier. Derfor er det viktig å samarbeide på tvers av landegrenser.

– Det er gledelig å se at alle de fire største nordiske landene deltar i prosjektene, dette legger et godt grunnlag for videre samarbeid også utenfor Norden innenfor dette temaet, sier Jesper W. Simonsen, områdedirektør for Samfunn og helse i Norges forskningsråd.

De finansierte prosjektene:

Nordic ALLSTAR

Prosjektleder: Thomas Leth Frandsen, Rigshospitalet, Danmark

NOPHOmatch

Prosjektleder: Karsten Nysom, Rigshospitalet, Danmark

ALLTogether - a European treatment protocol for children and young adults with acute lymphoblastic leukaemia (ALL)

Prosjektleder: Mats Heyman, Karolinska universitetssjukhuset, Sverige

Om Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment

De tre prosjektene inngår i utlysningen Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment som hadde en ramme på totalt 38 millioner kroner, og er en aktivitet under Nordic Trial Alliance i NordForsks program for helse og velferd. Det norske helse- og omsorgsdepartementet har bidratt med fem millioner norske kroner til den nordiske satsingen.

Les mer om NordForsks nordiske program for helse og velferd

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Foto av Anne Lise Ryel og Bent Høie: Ingvild Vaale Arnesen/Kreftforeningen 

Det tas forbehold om feil og justeringer. Kun avgjørelser kommunisert direkte til søkerne per e-post skal ses på som formell bekreftelse på tildeling av midler. Alle søkere vil motta et formelt skriftlig svar på sin søknad.

Maria Nilsson - Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Kontaktperson Maria Nilsson
Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Work +47 993 80 264
Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her