Historisk nordisk satsing på persontilpasset medisin

Historisk nordisk satsing på persontilpasset medisin

23.03.2018
Persontilpasset medisin er et tverrfaglig forskningsfelt som vil stå høyt på den nordiske forsknings-og innovasjonsagendaen i årene som kommer. Innovationsfonden Danmark, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, The Icelandic Centre for Research - RANNÍS, Norges forskningsråd, VINNOVA, og NordForsk har derfor gått sammen om en utlysning som tar sikte på å finansiere nordiske prosjekter som bidrar til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet. Innovations in Personalised Medicine: Towards implementation of personalised medicine in healthcare har et budsjett på 15 millioner euro, og søknadsfristen er 4. september 2018.

Utlysningen tar sikte på å utvikle innovasjoner knyttet til implementering av persontilpasset medisin for nordiske borgere og helsevesen. Slik implementering møter ofte hindringer, for eksempel i form av begrensninger i lovverket. For å overkomme hindringene må forskningsmiljøer, industri og helsevesen jobbe sammen, og det må etableres tett samarbeid og innovasjonsnettverk på tvers av landegrenser og fagområder.

Innovasjoner er i denne sammenheng definert som nye produkter, tjenester, markeder, eller organisasjonsmodeller som skaper økonomiske fordeler eller er av verdi for samfunnet.

Innovations in Personalised Medicine: Towards implementation of personalised medicine in healthcare er den sjette utlysningen i NordForsks program for helse og velferd.

Les mer om programmet.

Frist for utlysningen er 4. september 2018 13.00 (CET).

Les hele utlysningsteksten og søk 

I NordForsks LinkedIn-gruppe for utlysningen er det mulig å nettverke og finne samarbeidspartnere.

Kontaktinformasjon

Maria Nilsson

Spesialrådgiver, E-post: maria.nilsson@nordforsk.org Tel: +47 99 38 02 64

Marianne Aastebøl Minge

Seniorrådgiver, E-post: Tel: +47 936 02 527

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: NeuPaddy/Pixabay

Maria Nilsson - Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Kontaktperson Maria Nilsson
Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Work +47 993 80 264
Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her