Historisk nordisk satsing på persontilpasset medisin

Historisk nordisk satsing på persontilpasset medisin

23.03.2018
Persontilpasset medisin er et tverrfaglig forskningsfelt som vil stå høyt på den nordiske forsknings-og innovasjonsagendaen i årene som kommer. Innovationsfonden Danmark, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, The Icelandic Centre for Research - RANNÍS, Norges forskningsråd, VINNOVA, og NordForsk har derfor gått sammen om en utlysning som tar sikte på å finansiere nordiske prosjekter som bidrar til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet. Innovations in Personalised Medicine: Towards implementation of personalised medicine in healthcare har et budsjett på 15 millioner euro, og søknadsfristen er 4. september 2018.

Utlysningen tar sikte på å utvikle innovasjoner knyttet til implementering av persontilpasset medisin for nordiske borgere og helsevesen. Slik implementering møter ofte hindringer, for eksempel i form av begrensninger i lovverket. For å overkomme hindringene må forskningsmiljøer, industri og helsevesen jobbe sammen, og det må etableres tett samarbeid og innovasjonsnettverk på tvers av landegrenser og fagområder.

Innovasjoner er i denne sammenheng definert som nye produkter, tjenester, markeder, eller organisasjonsmodeller som skaper økonomiske fordeler eller er av verdi for samfunnet.

Innovations in Personalised Medicine: Towards implementation of personalised medicine in healthcare er den sjette utlysningen i NordForsks program for helse og velferd.

Les mer om programmet.

Frist for utlysningen er 4. september 2018 13.00 (CET).

Les hele utlysningsteksten og søk 

I NordForsks LinkedIn-gruppe for utlysningen er det mulig å nettverke og finne samarbeidspartnere.

Kontaktinformasjon

Maria Nilsson

Spesialrådgiver, E-post: maria.nilsson@nordforsk.org Tel: +47 99 38 02 64

Marianne Aastebøl Minge

Seniorrådgiver, E-post: Tel: +47 936 02 527

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: NeuPaddy/Pixabay

Maria Nilsson - Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Kontaktperson Maria Nilsson
Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Work +47 993 80 264
Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her