Høie ambisjoner

Bent Høie Foto: Terje Heiestad

Høie ambisjoner

10.12.2014
Under et intervju med NordForsk tidligere i høst delte Norges helse- og omsorgsminister, Bent Høie, sine tanker om et sterkere nordisk forskningssamarbeid innen helsesektoren. Høie trakk spesielt frem klinisk og registerbasert forskning som områder med stort potensial.

Nettopp klinisk og registerbasert forskning er områder NordForsk har økt satsingen på gjennom finansieringen av Nordic Trial Alliance (NTA). I de siste årene har antall kliniske studier i Norden gått ned, noe som bekymrer helseministeren.

- Det er viktig å sikre god finansiering av forskning, men også at vi politikere som hovedregel holder en armlengdes avstand til hvilke forskningsprosjekt midlene går til. Dette gjelder også på nordisk nivå. Likevel må jeg si at nedgangen av kliniske studier i Norden er en utfordring og noe vi tar alvorlig. Det er viktig at vi snur denne trenden ettersom flere studier vil gagne alle nordiske pasienter, med raskere tilgang til nye medisiner og behandlinger, forklarer Høie.  

- Vi må se på hvordan vi kan samarbeide bedre innen dette feltet, og det er derfor viktig at de nordiske landene støtter opp rundt Nordic Trial Alliance. Jeg har for 2014 gitt helseregionene i Norge signal om at de bør støtte opp om NTA i deres arbeid gjennom å initiere kliniske multisenterstudier gjennom nettverket, sier han.

Bent HøieStor tro på Könberg-rapporten

Sommeren 2014 ble Könberg-rapporten lagt frem av tidligere svensk sjukvårds- och socialförsäkringsminister, Bo Könberg. Den undersøker hvordan det nordiske samarbeidet i helsesektoren kan forbedres og blant forslagene er opprettelsen av et nordisk virtuelt senter for registerbasert forskning.

NordForsk trekkes frem i forslaget som en mulig administrator av senteret, og Høie synes både rapporten og forslaget er spennende.

-Rapporten tar opp viktige og relevante temaer som gjenspeiler at Könberg har jobbet systematisk opp mot de ulike nordiske landene. Ideen om et nordisk virtuelt senter for registerbasert forskning er helt klart spennende og i tråd med våre ønsker om økt samarbeid innen registerbasert forskning. De nordiske landene har ulike registre av høy kvalitet som går mange tiår tilbake i tid og de har ikke blitt godt nok utnyttet til forskning. Jeg håper at de nordiske helseministrene er positive til forslaget ettersom gevinstene kan være store og til nytte for oss alle, sier Høie. 

Les hele intervjuet og alle Høies tanker om et sterkere nordisk helsesamarbeid i årets utgave av NordForsk magasin

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: Terje Heiestad

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her