Holbergpris møter kritikk

07.11.2006
- Vinneren av årets Holbergpris tilhører en forskningsretning som har vist seg dødfødt, sier professor i samfunnsvitenskap Jon Elster. Han mener enkelte norske akademikere er mer opptatt av høflighet enn av akademisk kvalitet.
Det var i et foredrag i Det norske vitenskapsakademi at den internasjonalt anerkjente Jon Elster gikk ut med sin kritikk av Holbergprisen og årets vinner Shmuel N. Eisenstadt. Elster er medlem av Collège de France, der han overtok plassen som ble ledig da Pierre Bourdieu døde. Han er også professor ved Institutt for statsvitenskap, Columbia University i New York. I foredraget fremholdt Elster at norske akademikere er for opptatte av høflighet og egen prestisje enn av akademisk kvalitet. Jon Elster viser til vinnerne av Holbergprisen i 2004 og 2006 som resultat av dette fokuset.

- Jeg nominerte Thomas Schelling til denne prisen. Han fikk den ikke, men siden han fikk Nobelprisen i økonomi året etter, gjorde det ikke så mye. Verre var det at den første mottager av prisen, i 2004, var Julia Kristeva, en notorisk fransk sjarlatan, skriver Elster i en kronikk i den norske avisen Aftenposten.

Målsetning om prestisjetung pris
Målsetningen med Holbergprisen, som ble opprettet etter vedtak i det norske Stortinget i 2003, var å skape en internasjonal forskningspris i fag som Alfred Nobel ikke tok med i sitt testament. Holbergprisen omfatter dermed fagene jus, teologi, samfunnsvitenskap og humaniora.

Nå mener Elster at Holbergprisen har synkende prestisje, og knytter det blant annet til komiteens sammensetning og valg av prisvinnere. Det er Universitetet i Bergen som utser medlemmer til Holbergkomiteen. Tre av de fire medlemmene er norsk, den siste dansk. Elster påstår at komitemedlemmene tar mer hensyn til egne fagtradisjoner og kontakter enn til å velge prisvinnere fra den internasjonale forskningseliten. Han mener riktignok at fjorårets vinner, Jürgen Habermas, var et godt valg.

- Lav siteringsfrekvens
Derimot er 2004-vinneren Julia Kristeva og årets vinner Shmuel Eisenstadt ødeleggende for prisens anseelse, mener Elster i sin kronikk:
- Shmuel Eisenstadt tilhører B-laget innenfor internasjonal statsvitenskap. Det er ikke så enkelt å belegge en slik påstand, men følgende tall gir en pekepinn: Hvis man går til Google.scholar.com, ser man at Eisenstadts mest siterte arbeid er sitert 84 ganger. Hvis man går til to statsvitere som klart tilhører A-laget, John Ferejohn og Adam Przeworski, er deres mest siterte arbeider sitert henholdsvis 455 og 534 ganger.

- Tildelingen til Kristeva var spesielt skandaløs. Det er en åpen hemmelighet at mye franskinspirert forskning innenfor humaniora nærmest kommer i kategorien tull, fortsetter Elster i Aftenposten-kronikken.

Holbergkomiteen: - Er i etableringsfase
- Elster står selvsagt fritt til å mene hva han vil om dette, sier professor i teologi Turid Karlsen Seim, medlem av Holberg-prisens fagkomité, i en uttalelse til Aftenposten.

Styret og fagkomiteen bak Holbergprisen kommenterer ikke sine tildelinger.
- Vi er stadig i en etableringsfase for prisen hvor det er viktig at det er rimelig lett å sammenkalle komiteens medlemmer fysisk, og også å holde fellesmøter mellom styre og fagkomité. Så langt har vi ikke følt at det har vært noe grunnlag for å sette spørsmålstegn ved komiteens integritet eller faglige styrke, sier Professor Jan Fridthjof Bernt, styreleder for Ludvig Holbergs minnefond.

- Men jeg merker meg Elsters innvendinger, som jeg gjerne hadde sett fremført tidligere, slik at vi kunne overveid dem da vi ganske nylig foretok en gjenoppnevning av tre av komiteens medlemmer.

Holbergprisen er for tiden på 4,5 millioner NOK. Universitetet i Bergen oppnevner styret og en komité som består av fire fremragende forskere innen prisens felter. Prisvinneren utnevnes av Universitetet i Bergen etter innstilling fra Holbergkomiteen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her