Holbergs minnefond søker kandidater

24.03.2004
Styret for Ludvig Holbergs minnefond leter etter kandidater til Holbergprisen, som er på 4, 5 millioner NOK og deles ut første gang 3. desember 2004. Prisen gjelder fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.
- Det er viktig at vi får etablert Holbergprisen slik at den får den internasjonale betydningen og den faglige anerkjennelsen som er formålet med denne satsingen, sier professor Jan Fridthjof Bernt, nyoppnevnt styreleder for Ludvig Holbergs minnefond.

I tillegg til den internasjonale forskningsprisen skal Holbergstyret også finne kandidater til Nils Klim-prisen til yngre nordiske forskere pålydende 250 000 kroner.

Styret for Ludvig Holbergs minnefond har satt ned en komité bestående av fremragende forskere fra de relevante fagområdene som skal bedømme hvem av de nominerte kandidatene som har hatt eksepsjonell betydning for sitt fagfelt. Men før komiteen kan starte sitt spennende arbeid må aktuelle kandidater nomineres.

Mer informasjon
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her