Horisontscanning og ”brukermedvirkning” i dansk forskningspolitikk

06.09.2007
FORSK2015 heter et dansk initiativ som skal legge grunnlag for identifisering og prioritering av satsningsområder for dansk strategisk forskning. I prosjektets første fase inviteres nå forskere og brukere av forskningen – borgere flest – til å bidra med sitt syn via Forsknings- og innovasjonsstyrelsens hjemmesider.
 Horisontscanning og ”brukermedvirkning” i dansk forskningspolitikk
”Innspill fra interesserte i andre nordiske land er velkomne”, sier Allan Skårup Kristensen i Forsknings og Innovationsstyrelsen. ”Målsetningen med Forsk2015-prosessen er å identifisere danske strategiske forskningssatsninger, men disse satsningene kan gjerne adressere problemstillinger og samfunnsutfordringer av nordisk eller global natur.”

FORSK2015 – en tre-trinns rakett
Initiativet FORSK 2015 gjennomføres i tre faser. Som et ledd i første fase, kartlegging av samfunnsutfordringer, har OECD utarbeidet en såkalt horisontscanning. – En internasjonal litteraturstudie basert på et bredt utvalg av kilder: ekspertutredninger og analyser, internasjonale tankesmier, teknologiske foresights og nasjonale og internasjonale rapporter, strategier og handlingsplaner. Scanningen gir et litteraturbasert blikk på viktige tendenser og samfunnsutfordringer av betydning for strategiske, tematiske valg i forskningen. Scanningen resulterte i 123 emner, presentert på prosjektets hjemmsider. I prosjektets andre fase skal en rekke forskningstemaer identifiseres, som kan danne grunnlag for målrettede tematiske forskningssatsninger. I fase tre vil disse temaene bli vurdert i forhold til nærings- og samfunnsmessige potensialer og hvilke forutsetninger Danmark har for å realisere disse.

Delta i kartleggingen online
På hjemmesidene til FORSK2015 inviteres alle interesserte til å komme med innspill: Hvilke samfunnsutfordringer mener du er særlig viktige i dag? Hvilke forskningsbehov skaper utfordringene? Gi forslag til hvordan dansk strategisk forskning kan bidra til å løse utfordringene. På sidene kan du også lese bidrag som andre har lagt inn, og det endelige beslutningsunderlaget vil bli publisert her ved prosjektslutt.

Selv om FORSK2015 er et dansk initiativ – en prosess som skal munne ut i en katalog med forslag til innsatsområder for dansk strategisk forskning, vil danskene gjerne ha bidrag fra hele Norden: ”Nordiske innspill kan bidra til å identifisere områder av felles interesse, som kan legge grunnlag for nordisk og internasjonalt samarbeid”, mener Allan Skårup Kristensen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her