HUM/SAMF-forskerskoler starter opp!

02.12.2003
NorFAs femårig initiativ for forskerskoler innen de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområder er nå klart til oppstart. Det etableres nå fem nordiske forskerskoler, hver med en rammebevigning på ca NOK 1 million per år i fem år.
NorFAs femårig initiativ for forskerskoler innen de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområder er nå klart til oppstart. Det etableres nå fem nordiske forskerskoler, hver med en rammebevigning på ca NOK 1 million per år i fem år.


Følgende forskerskoler har fått bevilgning (hovedsøker i parentes):
  • Dialogues with the Past. Graduate School in Archaeology (Lise Hannestad, Århus Universitet)
  • Nordic Research School in Library and Information Science (Olle Persson, Umeå Universitet)
  • Nordic Graduate School of Language Technology (Robin Cooper, Göteborgs Universitet)
  • Nordic Graduate School of mathematics education (Barbro Grevholm, Høgskolen i Agder)
  • Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Research (Susanne V. Knudsen, NIKK)
Formålet med forskerskolene er å øke mobiliteten i Norden, å styrke forskerutdanningen, og å utvikle modeller som kan forbedre forskerutdanningen i de enkelte landene og Norden som helhet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her