Humaniora og samfunnsvitenskap skal sikre Danmark

14.09.2005
En arbeidsgruppe utpekt av Vitenskapsministeriet i Danmark anser humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning som avgjørende for landets framtidige velferdsutvikling, innovasjon i næringslivet og internasjonale konkurranseevne.
Både næringslivets organisasjoner, innovasjonsmiljøene og forskningsinstitusjonene har deltatt i analysen. Rapporten "Det innovative humaniora og samfundsvidenskab - Oplæg til en forskningspolitisk handlingsplan" foreslår at det avsettes 180 mill. DKK over de neste fem årene. Pengene skal gå til etablering af fire fysiske sentre - hotspots - for næringsrelevant forskning og utvikling med utgangspunkt i humaniora og samfunnsvitenskap.

-Vi har fått se flere tegn på at det ligger et stort næringsmessig potensiale innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, sa videnskabsminister Helge Sander ved overleveringen av rapporten. - Hvis vi skal få nye ideer i verdensklasse krever det at næringslivet får flere og mer synlige innganger til forskningsmiljøene, sa Sander.

Les mer hos Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling


Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook