Humaniora og samfunnsvitenskap skal sikre Danmark

14.09.2005
En arbeidsgruppe utpekt av Vitenskapsministeriet i Danmark anser humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning som avgjørende for landets framtidige velferdsutvikling, innovasjon i næringslivet og internasjonale konkurranseevne.
Både næringslivets organisasjoner, innovasjonsmiljøene og forskningsinstitusjonene har deltatt i analysen. Rapporten "Det innovative humaniora og samfundsvidenskab - Oplæg til en forskningspolitisk handlingsplan" foreslår at det avsettes 180 mill. DKK over de neste fem årene. Pengene skal gå til etablering af fire fysiske sentre - hotspots - for næringsrelevant forskning og utvikling med utgangspunkt i humaniora og samfunnsvitenskap.

-Vi har fått se flere tegn på at det ligger et stort næringsmessig potensiale innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, sa videnskabsminister Helge Sander ved overleveringen av rapporten. - Hvis vi skal få nye ideer i verdensklasse krever det at næringslivet får flere og mer synlige innganger til forskningsmiljøene, sa Sander.

Les mer hos Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling


Nyhetsbrev
Facebook