Hva kan Europa lære av det nordiske forskningssamarbeidet?

23.11.2010
Kan EU lære noe av Nordens erfaringer med forskning og innovasjon? Kan Norden bli en modell for regionalt samarbeid? Dette er noen av spørsmålene som tas opp til debatt på NORDERA-konferansen i Brussel 25. november.
 Hva kan Europa lære av det nordiske forskningssamarbeidet?
Nordisk forsknings- og innovasjonssamarbeid har lange tradisjoner. En felles identitet, politisk vilje og gjensidig tillit danner grunnlaget. Med relativt små budsjetter har nordisk samarbeid på dette området resultert i flere samfinansierte programmer. Publiseringsraten er høy, og alle de nordiske landene scorer over verdensgjennomsnittet på siteringsindekser. Så hva kan vi lære av de nordiske erfaringene?

Deltakere fra en rekke ulike institusjoner og land i Europa samles for å diskutere dette i Brussel på onsdag:

Hvordan kan nordisk samarbeid bidra til å nå EU-kommisjonens mål om felles forskningsprogrammer, større forskermobilitet, felles forskningsinfrastruktur, og fremragende forskning og kunnskapsutveksling?

Hva kan vi lære av nordiske styrker og svakheter?

Disse spørsmålene har vært fokusområder for NORDERA-prosjektet siden mai 2009. Prosjektet har sett på erfaringene med forskningssamarbeid i Norden, for å identifisere de gode eksemplene og vurdere hvordan våre erfaringer kan hjelpe oss i utviklingen av det europeiske forskningsområdet (ERA), og innenfor dette også det nordiske forsknings- og innovasjonsområdet (NORIA).

På konferansen “A New Deal for ERA. Lessons learnt from Nordic R&I cooperation?” i Brüssel 25. november presenteres resultater fra forskningen. Disse kan danne et godt grunnlag for videre debatt på konferansen.

En endelig rapport med konklusjoner og anbefalinger skal publiseres i desember.

Les mer om NORDERA her


Tekst: Lisa H. Ekli
Illustrasjonsfoto: Johannes Jansson, norden.org

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her