-Hvitbok bør fremme Norden globalt

11.04.2003
MR-Us (Nordisk ministerråd for undervisning og forskning) hvitbok for Norden som en internasjonalt ledende forskningsregion er påbegynt, og under arbeidsgruppens rapportør Gustav Björkstrands møte med Norges Forskningsråd 25. mars 2003 la Forskningsrådet vekt på konkurransedyktighet i et globalt perspektiv som den viktigste utfordringen.
MR-Us (Nordisk ministerråd for undervisning og forskning) hvitbok for Norden som en internasjonalt ledende forskningsregion er påbegynt, og under arbeidsgruppens rapportør Gustav Björkstrands møte med Norges Forskningsråd 25. mars 2003 la Forskningsrådet vekt på konkurransedyktighet i et globalt perspektiv som den viktigste utfordringen.

Nettstedet forskningsradet.no melder at særlig i forhold til EU er det viktig å profilere Norden som en internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsregion. Forskningsrådet mener at det nordiske samarbeidet bør konsentreres rundt noen få områder der Norden kan synliggjøre seg på den europeiske arena, blant annet gjennom European Research Area (ERA).

Det ligger en klar merverdi i nordisk samarbeide, ikke bare med hensyn til bedre utnyttelse av utstyr og personale, men også innen forskerutdanningen, mener Forskningsrådet. De trekker her frem initiativer som Nordic Centres of Excellence (NCoE) og nordiske forskerskoler som gode eksempler. Her har NorFA vært aktiv det siste året, både gjennom de to NorFA-forskerskolene knyttet til NCoE og gjennom det antallet humanistiske og samfunnsvitenskapelige NorFA-skoler som lanseres i løpet av 2003.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her