Hvordan påvirker klimaendringene naturressursene våre? - nordisk utlysning av forskningsmidler, søknadsfrist: 3. november 2009.

14.10.2009
Hvordan kan de nordiske landene best forberede seg på klimaendringenes konsekvenser for naturressurser og matproduksjon i vår region? Det nye klimaprogrammet: "Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries" bidrar til å fremme forskning innenfor dette feltet med et budsjett på 18 millioner norske kroner over en fireårsperiode. Søknadsfrist er 3. november 2009.
 Hvordan påvirker klimaendringene naturressursene våre? - nordisk utlysning av forskningsmidler, søknadsfrist: 3. november 2009.
Midler til nordiske forskernettverk utlyses av Nordisk Ministerråd i samarbeid med NordForsk. Programmet er en del av de nordiske statsministrenes satsing på globalisering, hvor de nordiske landene søker nye felles løsninger på globale utfordringer.

Forskere og forskergrupper med samarbeid mellom minimum tre nordiske land, eller to nordiske og et baltisk land, kan søke om støtte for forskning innenfor dette programmet. Resultatene fra programmet skal brukes i utarbeidelsen av en klimapolitikk innenfor dette området.

Klimaprogrammet har fem ulike tema innenfor områdene fiskeri, landbruk, skogbruk og mat. Disse er:
1. Dyre- og plantehelse
2. Vern, tilpasning og bruk av genetiske ressurser
3. Effekter og tiltak innenfor produksjonssystemer for melk, kjøtt og korn
4. Effekter og tiltak innenfor produksjonssystemer for fisk
5. Bærekraftig produksjon av biomasse og karbonfangst fra økosystemer på land

Les mer om programmet her.

Les hele utlysningsteksten her!


Les også om dette hos www.norden.org: "Tunfisk i Nordsjøen?"


Publiseringsdato: 24. juni 2009
Oppdatert: 14. oktober 2009

Tekst: Lisa H. Ekli
Bilde: Erik Christensen, norden.org
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her