Ikke fornøyd før nordisk forskning får Nobelpris

Foto: Kim Wendt

Ikke fornøyd før nordisk forskning får Nobelpris

24.10.2013
Direktør for Nordisk råd, Jan-Erik Enestam, gir om noen måneder stafettpinnen videre til påtroppende direktør Britt Bohlin. Vi har møtt dem for å snakke om Nordisk råds arbeid i årene som er gått, med et spesielt fokus på forskning og samfunnssikkerhet.

- Det er spennende å se all den internasjonale interessen for det nordiske samarbeidet og den nordiske velferdsmodellen. Det blir lagt merke til hva vi får til sammen, sier Jan-Erik Enestam. Han mener forskning og innovasjon vil få en stadig større betydning i årene som kommer. - Vi bør ikke være fornøyd før en forskergruppe fra Norden har fått en Nobelpris, mener han. - NordForsk kan stimulere og bidra til å få fram slik forskning og øke vår konkurransekraft.

På mange områder er samarbeid i Norden avgjørende, for mange utfordringer stopper ikke ved landegrensene. Enestam forteller at det har vært gjort mye banebrytende arbeid omkring samfunnssikkerhet i Nordisk råd hittil, og spår også at vi vil se flere miljøpåvirkende katastrofer i framtiden. - Økt skipsfart og oljeutvinning i sårbare arktiske områder kan medføre ulykker som kan få store konsekvenser både for menneskeliv og miljø, eksemplifiserer han.

- Det ligger en styrke i våre fem land og vår mulighet til å utvikle god krisekommunikasjon, mener Britt Bohlin. Hun er landshövding i Jämtland, Sverige, og tiltrer stillingen som direktör for Nordisk råd ved årsskiftet. - Dette er et utfordrende område, men mer kunnskap og gode kommunikasjonsløsninger er svært viktig. Selv om vi har ulike systemer og ulik samfunnsoppbygning, har vi så mye til felles at vi kan få til noe!

 

Les hele intervjuet med Britt Bohlin og Jan-Erik Enestam i NordForsk magasin som kommer ut tirsdag 29. oktober!

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her