Inbjudan till workshop i design

02.09.2004
NorFA inbjuder, i samarbete med Nordtek och Chalmers, till en workshop med syftet att bilda ett forskarutbildningsnätverk i teknisk design och industridesign.
Workshopen riktar sig i första hand till forskare som ansvarar för handledning av doktorander eller ansvarar för forskarutbildningen inom forskningsområdena teknisk design och industridesign. Workshopen arrangeras i Göteborg 27. – 28. september. Deltagande i seminariet är kostnadsfritt. Resa och logi bekostas av deltagarna själva.

Anmälan sker senast den 13 september 2004 till Peter Göranson, NORDTEK
E-post: goranson@online.no

Vid anmälan ange följande: förnamn, efternamn, universitet/högskola, postadress, emailadress, telefonnummer och mobilnummer. Antalet platser på workshopen är begränsat till 30.

Programmet till workshopen kan du lasta ned här

Nyhetsbrev
Facebook