Inbjudan till workshop i design

02.09.2004
NorFA inbjuder, i samarbete med Nordtek och Chalmers, till en workshop med syftet att bilda ett forskarutbildningsnätverk i teknisk design och industridesign.
Workshopen riktar sig i första hand till forskare som ansvarar för handledning av doktorander eller ansvarar för forskarutbildningen inom forskningsområdena teknisk design och industridesign. Workshopen arrangeras i Göteborg 27. – 28. september. Deltagande i seminariet är kostnadsfritt. Resa och logi bekostas av deltagarna själva.

Anmälan sker senast den 13 september 2004 till Peter Göranson, NORDTEK
E-post: goranson@online.no

Vid anmälan ange följande: förnamn, efternamn, universitet/högskola, postadress, emailadress, telefonnummer och mobilnummer. Antalet platser på workshopen är begränsat till 30.

Programmet till workshopen kan du lasta ned här

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her