Indikatorrapport 2007

25.01.2008
Det norske analyseinstituttet NIFU-step har i samarbeid med Norges forskningsråd og Norsk statistisk sentralbyrå publisert Indikatorrapporten 2007. NordForsk presenterer noen ”nordiske” perspektiver og utdrag fra rapporten, samt lenke til hele publikasjonen. Indikatorrapporter publiseres annethvert år i Norge.
 Indikatorrapport 2007
Rapporten beskriver forsknings- og innovasjonssystemet i Norge i form av statistikk, indikatorer og analyse - den aktuelle situasjonen samt tendenser, sammenhenger og resultater. Sammenligninger med tall og situasjonsbeskrivelser fra de andre nordiske landene går igjen gjennom hele rapporten, innenfor de fleste temaer som behandles. Nedenfor har vi valgt ut noen utdrag som omhandler resultater av forskning, målt som vitenskapelig produksjon og siteringer.

Vitenskapelig produksjon i Norden
Tall fra 2006 viser at USA stod for nærmere 26 prosent av verdens vitenskapelige kunnskapsproduksjon […] Av de nordiske landene er Sverige den klart største forskningsnasjonen, med en nesten dobbelt så stor produksjon som nummer to, Danmark. Norges andel av verdensproduksjonen forandrer seg knapt fra år til år og har ligget på 56 promille i hele den siste tjueårsperioden.

Norske forskere publiserte et lavere antall artikler per innbygger enn de andre nordiske landene. Sverige [kan vise til] 0,4 flere artikler per tusen innbyggere enn Norge. Rapporten viser en oversikt over publisering i 34 utvalgte land, basert på tall fra basen Thompson Scientific. [Norge ligger på en syvende plass i denne oversikten, Sverige står som nummer to – bare slåttt av Sveits.] Danmark, Island og Finland ligger henholdsvis på tredje, fjerde og femte plass.

[Indikatorrapporten 2007] viser også hvordan artikkelproduksjonen i de ulike landene utviklet seg i perioden mellom 2002 og 2006, målt som gjennomsnittlig årlig endring i artikkeltallet. Norge hadde den sterkeste årsveksten av de nordiske landene med 7,9 prosent, og Sverige den laveste med 2,7 prosent. I den siste femårsperioden har altså utviklingen vært mer positiv for Norge enn for de øvrige nordiske landene.

Siteringer
[I rapporten beregnes] relative siteringsindekser for fire nordiske land for perioden 19812005.

På begynnelsen av 1980-tallet var det et gap mellom Sverige og Danmark på den ene siden og Finland og Norge på den andre. Norge har hatt en positiv utvikling særlig siden midten på 1990-tallet. Tilsvarende økte siteringsfrekvensen også til finske artikler på 1990-tallet.

Sveriges og Danmarks vitenskapelige produksjon har vært høyt sitert gjennom hele perioden, selv om det har vært en moderat reduksjon for Sverige.

Last ned Indikatorrapporten 2007 her.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her