Indre nordisk marked for forskning

05.11.2007
Under Nordisk Råds sesjon torsdag 1. november vedtok parlamentarikerne et forslag fra Kultur- og utdanningsutvalget om å fjerne hindringer for nordisk samarbeid om forskning.
 Indre nordisk marked for forskning
NordForsk er plattform
Gunilla Tjernberg i Kultur- og utdanningsutvalget oppfordret ministrene til å gå inn i en dialog med de nasjonale forskningsrådene om hvordan man kan fjerne hindringene for felles nordisk forskningssamarbeid. Utvalget vil arbeide mot et felles nordisk marked for forskning. Som to konkrete utfordringer trakk hun frem samkjøring av landenes planleggings- og utlysningssykluser og åpning av nasjonale utlysninger i noen grad og form i fremtiden.

– NordForsk utgjør en plattform for slik koordinering i dag, sa Tjernberg.

Last ned Kultur og utdannelsesutvalgets ”Medlemsforslag om å fjerne strukturelle hindringer for økt nordisk forskningssamarbeid

Dokumentet inneholder også høringsuttalelser fra NordForsk og de nordiske landendes kunnskapsministerier og forskningsråd.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her