Ingen högskolemoms på medel från NorFA!

01.01.2004
Den svenska regeringen har den 7 februari 2002 beslutat att myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt inte skall tillämpas avseende medel som erhålls från Nordiska Ministerrådet. Beslutet gäller medel som har mottagits från och med den 1 januari 2002.
Nyhetsbrev
Facebook