Ingen kvinnelige ledere i fremragende forskning

19.09.2002
Norges 13 nye sentra for fremragende forskning ledes av menn. Forskningsrådets styreleder Frøydis Langmark fastslår at kjønnskvotering var utelukket i utvelgelsen av sentrene, fordi strengt faglige hensyn skulle stå i fokus.
Norges 13 nye sentra for fremragende forskning ledes av menn. Forskningsrådets styreleder Frøydis Langmark fastslår at kjønnskvotering var utelukket i utvelgelsen av sentrene, fordi strengt faglige hensyn skulle stå i fokus, melder Aftenposten.

Frøydis Langmark mener likevel at det er høyst beklagelig at ingen av sentrene ledes av kvinner. Men for å sikre en mest mulig objektiv vurdering, ble søknadene anonymisert, slik at likestillingsspørsmål ble holdt utenfor prosessen.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Kirsti Koch Christensen, støtter Forskningsrådet. Hun mener satsningen er helt nødvendig, og at mangelen på kvinnelige ledere heller viser den generelle mangelen på kvinner i toppskiktet i norsk forskning.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her