Interesse for og tillit til forskningen

30.11.2007
Et klart flertall av befolkningen i Finland (63 %) er interessert i vitenskap, forskning og teknologi, og rundt 70 % av svenskene har sterk tillit til forskningen. Dette er noen av de oppløftende resultatene fra Sveriges og Finlands vitenskapsbarometre, som ble publisert i november 2007. To Eurobarometre om forskning fra 2005 gir tilsvarende tall for de andre nordiske landene.
 Interesse for og tillit til forskningen
Interesse og optimisme
Det finske Science Barometer2007 er utarbeidet av Tieten tiedotus ry, og ble publisert 13. november 2007.

Resultatene viser at forskningen har god profil og en sterk stilling i det finske samfunnet. Holdningene til vitenskapelig etikk og moral er også positive og har bedret seg betydelig siden tidlig på 2000-tallet.

Finnene i undersøkelsen mente at de mest interessante områdene er miljøforskning, medisin og vitenskapelige fremskritt, nye resultater og innovasjoner. Rundt 70 % av finnene som deltok i undersøkelsen, var interessert i dette; mens bare en av fire hadde interesse for forskningspolitikk.

Medisin, naturvitenskap og teknologi er "populære" disipliner også i Sverige. Bare en av tre mener at vitenskap og teknologi er så kompliserte fagområder at de er utilgjengelige for folk flest. Eurobarometer-undersøkelsen fra 2005 bekrefter denne allmenne vitenskapsinteressen: nesten 90 % av svenske ne svarte da at de var interessert i nyheter om forskningsresultater og innovasjoner. Tallene for Norden forøvrig er omtrent de samme. Medisin regnes som det mest vitenskapelige av alle vitenskapelige disipliner i følge 2007-undersøkelsen i Sverige.

Svenskene uttrykker også forventninger og teknologi-optimisme: Nesten syv av ti tror at forskning kan bidra til å bremse klimaendringene.

Den svenske rapporten Allmänhetens syn på Vetenskap 2007er utarbeidet av Vetenskap och Allmänhet, og ble publisert i november 2007.

Vitenskapshungrige befolkninger
Mediene, internett og informasjonsnettverk, arbeids- og studiested og allmenne tidsskrifter utgjør de vanligste kildene til vitenskapelig informasjon, viser den finske undersøkelsen. Hele 75 % av finnene ønsker seg mer vitenskapsstoff i mediene.

Omkring 75 % av befolkningen i Norden leste jevnlig eller av og til artikler om forskning og vitenskap i avisene, i tidsskrifter eller på internett i 2005. Danske lesere leste slike artikler noe mindre regelmessig enn informantene fra de andre nordiske landene. Det motsvarende tallet for hele EU var 60 %.


Les mer om det finske Science Barometer 2007 på Finlands Akademis hjemmesider.

Last ned den svenske undersøkelsen og The 2005 Eurobrometers fra Vetenskap och Allmänhet.
(www.aka.fi/ Vetenskap och Allmänhet)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her