Internasjonal etikk for stamceller

05.02.2007
En ekspertgruppe har lansert internasjonale retningslinjer for stamcelleforskning. - Jeg er positivt overrasket over at dette gikk an, sier norsk medlem i ekspertgruppen Jan Helge Solbakk.
Blant hovedpunktene i de nye retningslinjene finner vi blant annet forbud mot reproduktiv kloning av mennesker, internasjonale regler for donors rettigheter, overvåkning av all forskning på menneskelige stamceller, og lik tilgang til forskningsmateriale for alle seriøse stamcelleforskere.

Den internasjonale ekspertgruppen har opprettet et nettsted hvor alle kan gå inn og lese retningslinjene og hente maler for avtaler mellom forskere og mellom forskere og donorer. ISSCR (International Embryonic Stem Cells Guidelines Task Force) består av representanter fra 14 land i Europa, Asia og Nord-Amerika. Medlemmene representerer forskjellige kulturer og fagområder.

- Til å begynne med hadde partene ulikt syn i mange spørsmål, sier Jan Helge Solbakk, norsk medlem i gruppen og representant for Universitet i Oslo og Universitetet i Bergen, til nettstedet forskning.no.

- Jeg må si jeg er positivt meget overrasket over at dette gikk an, særlig tatt i betraktning at vi for det meste bare kunne kommunisere via telefon og e-post. Kan du tenke deg 26 deltagere diskutere samtidig på ei felles telefonlinje, illustrerer Solbakk.
- Internasjonal forskningsetikk bygger ofte på vestlig kulturell, politisk og religiøs tradisjon. Men forskningsfronten i stamcelleforskningen ligger minst like mye i Asia, som har helt andre tradisjoner.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her