Internasjonal konferanse om betingelser for fremragende forskning

22.03.2007
I samarbeid med European Research Council (ERC) og tre andre nordiske forskningsaktører organiserer NordForsk den internasjonale konferansen ”Excellence Stems from People” som fokuserer på hvilke betingelser som bidrar til utvikling av eksellente forskningsmiljøer. Konferansen holdes i Åbo, Finland, 27–28. august 2007.
 Internasjonal konferanse om betingelser for fremragende forskning
Hvorfor er de beste forskerne bedre? Hvordan kan vi best sikre at vi gjenkjenner fremragende forskning når vi ser den? Hvilke kvaliteter skal vi lete etter? Og hvordan kan NORIA – the Nordic Research and Innovation Area – gi grobunn for eksellente forskningsprestasjoner?

På konferansen ”Excellence Stems from People” 27.-28. august i Åbo, Finland, samles europeiske forskere, industrirepresentanter, politikere og andre sentrale beslutningstakere innen europeisk og nordisk forskning for å styrke en felles forståelse av hvilke betingelser som har betydning for utviklingen av nasjonal, regional og global eksellens i forskningen. Konferansen vil fokusere på NORIAs rolle som byggestein i European Research and Innovation Era (ERA).

I samme ånd som 2006-konferansen ”Investing in Research and Innovation” (N-IRI) og andre betydningsfulle europeiske forskningskonferanser vil 2007-konferansen i Åbo behandle temaet ”fremragende forskning” fra flere innfallsvinkler, med fokus på forskeren som en nøkkelressurs.

Konferanseinnleggene vil peke på kriterier og indikatorer for å identifisere eksellens i forskningen på ulike stadier og i ulike fremtoninger; for å kunne tiltrekke seg og opprettholde fremragende resultater; for å etablere kreative og innovative forskningsmiljøer og infrastrukturer, samt evaluere forskningens geografiske, tverrsektorielle og tverrdisiplinære mobilitet.

Se konferansens hjemmeside.
Last ned konferanseprogram.

Konferansen er organisert av Det finske utdanningsministeriet, Nordisk ministerråd (NMR), NordForsk og Finlands akademi, i samarbeid med European Research Council, og inngår i Det finske formannskapet i NMRs program for 2007.

For mer informasjon kontakt NordForsk Seniorrådgiver Susanna Sepponen (+47 99 41 77 20)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her