Internationell strategi för Finlands Akademi

08.08.2002
Finlands Akademi har publicerat en internationell strategi för verksamheten, med scenarier för 2007.
Finlands Akademi har publicerat en internationell strategi för verksamheten, med scenarier för 2007.

Akademin skall vara en attraktiv samarbetspartner i Europa och globalt, och finländska forskare skall deltaga i internationell verksamhet. Åtgärder för att nå målen beskrivs också. Strategin bereddes av en grupp experter med Finlands Akademis generaldirektör Reijo Vihko som ordförande.

Läs akademins internationella strategi på Finlands Akademi. Tryckta versionen med strategin i sin helhet på finska, svenska och engelska kan beställas på kommunikationsenheten viestinta@aka.fi.
Nyhetsbrev
Facebook