IPY 2012 konferansen i Montreal: NordForsk i diskusjon om stort internasjonalt samarbeid i Arktis

IPY 2012 konferansen i Montreal: NordForsk i diskusjon om stort internasjonalt samarbeid i Arktis

10.05.2012
Det var de store spørsmål som ble diskutert da over 2000 representanter fra forskning/akademia, forvaltning, næringsliv og arktiske samfunn var samlet på IPY-konferanse i Montreal, Canada. Oppmerksomheten var rettet mot de miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringene i de polare områdene. Konferansens navn «From knowledge to action» vitner om en vilje til at forskningen skal føre til konkret handling. Og det var nettopp handlingsviljen som var i fokus da NordForsk innledet dialog med Russland, Canada og USA om det som kan bli et skjellsettende samarbeid om de arktiske utfordringene.

Et bredere perspektiv på arktisk forskning

I forbindelse med konferansen inviterte NordForsk ressurspersoner fra landene som har forskningsinteresser i de arktiske områdene for å diskutere et samarbeid (de nordiske landene, Russland, USA og Canada). NordForsks direktør Gunnel Gustavsson lanserte ideen om et felles Arctic 8-net, en internasjonal variant av Noria- net. Hvordan kan landenes forskningsressurser forenes for å møte de miljø- og samfunnsmessige utfordringene i Arktis? Forslaget fikk solid støtte, og det ble enighet om at det ville være positivt å utrede dette videre i det forberedende arbeidet. Et forslag til videre fremdrift på prosjektet vil bli fremlagt for NordForsk sitt styremøte tidlig i juni.

Deltakerne mente at en viktig målsetning med et innledende arbeidet i Arctic 8-net ville være å gjennomføre en situasjonsanalyse av den forskningsinnsatsen som allerede eksisterer på området. Blant annet var det stor interesse for å dra nytte av det arbeidet som foregår på Belmont Forum (The Council of Principals for the IGFA) Dette er en høynivågruppe bestående av verdens største finansiører innenfor forskning på klimaendringer.  Et suksesskriterium er at det nye programmet tilfører det allerede etablerte samarbeidet noe substansielt og relevant.   Deltakerne var enige om at forskningen skulle være multidisiplinær.

En satsning på forskning om Arktis er viktig av flere grunner. NordForsk har allerede flere Centers of Excellence som belyser tilpasningen til klimaproblematikken. En annen grunn er at forskningen på Arktis har konsekvenser for alle områder på jorden. Her er det snakk om å produsere mer ny kunnskap som både kan bidra til å løse problemer og som kan peke på mulighetene utvikling og fremskritt. Det siste momentet er kanskje aller viktigst!

Ny kunnskap som kan gi utvikling og fremskritt

NordForsk har flere Centers of Excellence som belyser nettopp tilpasning til klimaendringer. Direktør i NordForsk, Gunnel Gustafsson, understreker hvor viktig en videre satsning på Arktis vil være. – En satsning på forskning om Arktis er viktig av flere grunner. Forskningen på Arktis har store konsekvenser for alle områder på jorden og berører mange. Her er det tale om å produsere ny kunnskap som både kan bidra til å løse problemer og som kan føre til utvikling og fremskritt. Vi vil her ha muligheten til å oppfylle visjonen med IPY, å omsette «knowledge to action», avslutter Gustafsson.

Tekst: Marius Hagen
Hovedfoto: norden.org

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her