Isforskere tildelt Decsartes-pris

18.03.2008
Det europeiske forskningssamarbeidet EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) er blant årets vinnere av den prestisjetunge europeiske Descartes-prisen for forskning. Isforskere fra 10 europeiske land deltar i prosjektet, deriblant forskere fra Danmark, Norge og Sverige.
 Isforskere tildelt Decsartes-pris
EPICA-programmet
EPICA er et flernasjonalt europeisk prosjekt som gir unike muligheter til å lese ut klimahistorie fra isen i Antarktis. Analysene gjennomføres ved hjelp av boring i to ulike iskjerner og sammenlikning disse med is fra Grønland. En av disse iskjernene gir temperaturdata og informasjon om mengder av drivhusgasser så lang tilbake i tid som 800 000 år. Dette innebærer en fordobling av tidsperspektivet i forhold til tidligere. Den andre iskjernen brukes til studier av sammenhengen mellom klimaet på klodens sørlige og nordlige halvkule.

Descartesprisen 2008 ble 12 mars tildelt tre europeiske forskergrupper for fremragende tverrnasjonale forskningsporsjekter innen naturvitenskap og humaniora. Samlet er prisen på 1,36 millioner Euro.

Vellykket nettverkssamarbeid
EPICA er et av European Science Foundations (ESF) lengste og mest vellykkede nettverksprogrammer og står for koordinering av boreaktiviteter på Dome Concordia og Kohnen Station, som støttes av Europakommisjonen og nasjonale bidrag fra Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige, Sveits og Storbritannia.

”Gjennomføringen av et så storstilt prosjekt, både vitenskapelig og mht logistikkutfordringene, er helt avhengig av dette nære samarbeidet med alle de europeiske forskergruppene”, sier Hubertus Fischer, isforsker ved Alfred Wegener-instituttet i en pressemelding. ”Descartes-prisen gjør det mulig å forsterke nettverket og samarbeide ennå tettere i fremtiden”, avslutter Fischer.


(www.esf.org)Les mer:

ESFs pressemelding

ESFs programsider om EPICA-prosjektet
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her