Island: Alle stoler på universitetet

31.03.2006
Tall fra islandske Gallup viser at hele 86 prosent av de spurte oppgir at de stoler på Islands Universitet. Lærestedet er dermed den institusjonen som nyter størst tillit i det islandske samfunnet. Til sammenligning har politiet tillit fra 79 prosent av de spurte.
Andre institusjoner må nøye seg med langt mindre oppslutning fra folket: Helsevesenet har tillit fra 73 prosent, mens halvparten av de spurte oppgir at de stoler på statskirken. Kun 40 prosent har tillit til rettsvesenet og parlamentet.

Lignende målinger har vært foretatt i Island siden 1993.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her