Island i EU-diskusjon om små land og forskning

20.01.2006
Ministre og rektorer fra seks europeiske land med bare ett nasjonalt universitet møttes nylig i Lunxembourg for en uformell meningsutveksling. Island var representert ved møtet.
Representanter fra Island, Kypros, Malta, Andorra, Lichtenstein og Luxembourg snakket om hvordan man sikrer universitetets uavhengighet samtidig som man opprettholder de økonomiske og sosiale målsetningene. Alle landene har som målsetning at forskningen skal være fremragende i internasjonal målestokk, og synspunkter rundt dette ble tatt opp i møtet. Diskusjonene fortsetter i Andorra i høst.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her