Island med ny forskningsstrategi

05.09.2006
Islands Science and Technology Policy Council er ute med ny strategi for landets forskning og teknologipolitikk. Blant annet skal offentlig og privat sektor samarbeide i større grad.
I strategien utpekes fire prioriterte områder:
  • å etablere et utdannings- og forskningssystem som kan hevde seg internasjonalt, i nær tilknytning til en dynamisk økonomi.
  • å styrke offentlige konkurransedyktige finansieringsordninger og slå disse sammen for visse områder
  • å oppmuntre private bedrifter og det offentlige til å slå seg sammen om å styrke forskning og utvikling for å fremme innovasjon og internasjonal konkurransedyktighet
  • å redefinere offentlig sektors rolle i finansiering av forskning som er av offentlig interesse, som miljø og bærekraftlig økonomisk vekst.
Les hele strategien i pdf på engelsk.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her