Island med ny forskningsstrategi

05.09.2006
Islands Science and Technology Policy Council er ute med ny strategi for landets forskning og teknologipolitikk. Blant annet skal offentlig og privat sektor samarbeide i større grad.
I strategien utpekes fire prioriterte områder:
  • å etablere et utdannings- og forskningssystem som kan hevde seg internasjonalt, i nær tilknytning til en dynamisk økonomi.
  • å styrke offentlige konkurransedyktige finansieringsordninger og slå disse sammen for visse områder
  • å oppmuntre private bedrifter og det offentlige til å slå seg sammen om å styrke forskning og utvikling for å fremme innovasjon og internasjonal konkurransedyktighet
  • å redefinere offentlig sektors rolle i finansiering av forskning som er av offentlig interesse, som miljø og bærekraftlig økonomisk vekst.
Les hele strategien i pdf på engelsk.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her