Island står vid rodret för Nordiska ministerrådet 2009

08.01.2009
Från den 1 januari har Island övertagit ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandeskapet cirkulerar mellan de fem medlemsländerna och varje ordförandeland sätter sin egen prägel på det nordiska samarbetet. Island fokuserar speciellt på säkerheten till sjöss i Nordatlanten och inriktar sig i dessa kristider också på den nordiska välfärdsmodellen, samt på Nordiska ministerrådets globaliseringsprojekt.
 Island står vid rodret för Nordiska ministerrådet 2009
Island sände ut programmet för sitt ordförandeskap i samband med Nordiska rådets session i oktober.

Utöver sjöfart och välfärd utgörs den röda tråden av ett kraftigt förstärkt samarbete om forskning och innovation, inte minst på klimat-, energi- och miljöområdet.

Islands minister för nordiskt samarbete, Björgvin Sigurðsson, säger att Islands prioriteringar är ett uttryck för stora ambitioner i det nordiska samarbetet i kölvattnet av de nordiska statsministrarnas globaliseringsinitiativ.

De nordiska statsministrarna har tillsvidare satt igång fjorton globaliseringsprojekt, medräknat ett utvidgat samarbete inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i slutet av året.

- En av de viktigaste uppgifterna vi står inför i Norden, är att förmedla de nordiska ländernas know-how inom miljöteknik och hållbar energi för att motarbeta klimatförändringar, säger Sigurðsson.

- Island prioriterar också en koordinerad insats för att skydda havets ekosystem och lägger vikt vid att Norden etablerar en beredskap mot miljökatastrofer i Nordatlanten, i likhet med den som har upprättats för Östersjön, tillägger han.

Island tar initiativ till ett stort antal samarbetsprojekt under ordförandeskapet, häribland:

• en riskkarta över Nordatlanten, som ska bana väg för en gemensam beredskap mot miljökatastrofer
• ett tvärsektoriellt samarbete för att förstärka företagandekulturen på alla nivåer i utbildningssystemet
• en insats för att förbättra kultur- och språkförståelsen mellan de nordiska länderna.

Ett stort Globaliseringsforum arrangeras också i Island den 26-27 februari, där de nordiska statsministrarna deltar tillsammans med en rad andra politiker, forskare och representanter för näringslivet.

Programmet har fyra underteman: Nordens drivkraft, Nordens styrka, Nordens klimatsvar och Ett globaliserat Norden - läs mer om dessa på www.norden2009.is

Relaterade länkar:

Islands orförandeskap

Nordiska ministerrådets globaliseringsprojekt

Källa: www.norden.org (tekst och bild)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her