Island står vid rodret för Nordiska ministerrådet 2009

08.01.2009
Från den 1 januari har Island övertagit ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandeskapet cirkulerar mellan de fem medlemsländerna och varje ordförandeland sätter sin egen prägel på det nordiska samarbetet. Island fokuserar speciellt på säkerheten till sjöss i Nordatlanten och inriktar sig i dessa kristider också på den nordiska välfärdsmodellen, samt på Nordiska ministerrådets globaliseringsprojekt.
 Island står vid rodret för Nordiska ministerrådet 2009
Island sände ut programmet för sitt ordförandeskap i samband med Nordiska rådets session i oktober.

Utöver sjöfart och välfärd utgörs den röda tråden av ett kraftigt förstärkt samarbete om forskning och innovation, inte minst på klimat-, energi- och miljöområdet.

Islands minister för nordiskt samarbete, Björgvin Sigurðsson, säger att Islands prioriteringar är ett uttryck för stora ambitioner i det nordiska samarbetet i kölvattnet av de nordiska statsministrarnas globaliseringsinitiativ.

De nordiska statsministrarna har tillsvidare satt igång fjorton globaliseringsprojekt, medräknat ett utvidgat samarbete inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i slutet av året.

- En av de viktigaste uppgifterna vi står inför i Norden, är att förmedla de nordiska ländernas know-how inom miljöteknik och hållbar energi för att motarbeta klimatförändringar, säger Sigurðsson.

- Island prioriterar också en koordinerad insats för att skydda havets ekosystem och lägger vikt vid att Norden etablerar en beredskap mot miljökatastrofer i Nordatlanten, i likhet med den som har upprättats för Östersjön, tillägger han.

Island tar initiativ till ett stort antal samarbetsprojekt under ordförandeskapet, häribland:

• en riskkarta över Nordatlanten, som ska bana väg för en gemensam beredskap mot miljökatastrofer
• ett tvärsektoriellt samarbete för att förstärka företagandekulturen på alla nivåer i utbildningssystemet
• en insats för att förbättra kultur- och språkförståelsen mellan de nordiska länderna.

Ett stort Globaliseringsforum arrangeras också i Island den 26-27 februari, där de nordiska statsministrarna deltar tillsammans med en rad andra politiker, forskare och representanter för näringslivet.

Programmet har fyra underteman: Nordens drivkraft, Nordens styrka, Nordens klimatsvar och Ett globaliserat Norden - läs mer om dessa på www.norden2009.is

Relaterade länkar:

Islands orförandeskap

Nordiska ministerrådets globaliseringsprojekt

Källa: www.norden.org (tekst och bild)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her