Ja, det blir varmere. Og hva skal vi gjøre med det?

Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Ja, det blir varmere. Og hva skal vi gjøre med det?

03.02.2014
Høyere temperaturer, ekstreme tørkeperioder eller kraftig nedbør. Utslagene av klimaendringen blir større lokalt enn gjennomsnittlig for hele jordkloden, og i våre nordlige områder forventes klimaendringene å bli svært omfattende. Likevel må vi ha mat på bordet. Hvilke tilpasninger må vi gjøre innenfor mat- og landbrukssektoren for å forberede oss på det som kommer?

Åker i Teckomatorp, Sør-SverigeLivsbetingelsene for både mennesker, dyr og planter påvirkes av klimaet vi lever i. Hvilke typer planter kan vi dyrke i framtiden? Hvor kan fisken leve? På hvilke måter kan vi best utnytte jorda? For å utvikle produksjonssystemer som vil fungere også i framtiden, er det avgjørende at vi forstår hvordan planter, husdyr og fisk tilpasser seg klimaendringer.

Genetiske ressurser for mat og landbruk i et klima i endring stod i fokus da fire av de nordiske forskernettverkene innenfor programmet Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden presenterte sine forskningsresultater sammen med en rekke internasjonale forskere på Lillehammer 27.-29. januar.

MatsikkerhetPål Vidar Sollie og Odd Arne Rognli

- Genetiske ressurser for mat og landbruk er av avgjørende betydning for matsikkerhet, både på kort og lang sikt, påpekte ekspedisjonssjef Pål Vidar Sollie ved det norske Landbruks- og matdepartementet i sin åpningstale. Dette er i høyeste grad et ansvar som deles av hele det internasjonale samfunnet. Alle land produserer avlinger som stammer fra andre deler av verden, og er derfor avhengige av genmateriale fra andre land for å forbedre plantematerialet.

Dyrke mais på Svalbard

- Kommer vi til å dyrke mais på Svalbard? spurte leder av programmets styregruppe og professor ved Aarhus universitet, Jørgen E. Olesen. - Vi er i ferd med å overgå det planeten kan tåle når det kommer til klimaendringer og tap av biologisk mangfold, fortsatte han.

Jørgen E. Olesen

Hvilket klima vi kan forvente oss i framtiden varierer mellom ulike modeller, men fellesnevneren er at vi blir nødt til å tilpasse oss – både til nye risikofaktorer og til nye muligheter.

En rekke nordiske og internasjonale forskere satte sitt preg på den videre dialogen om genetiske ressurser, gjennom å fortelle om sine forskningsresultater innenfor fiskeri, skogbruk, jordbruk og matproduksjon.

På denne måten satte konferansens innhold også standarden for det programmets resultater skal brukes til – nemlig en kunnskapsbase for utarbeidelsen av en klimapolitikk innenfor dette området. Prosjektledere Primærnæringene og styreformann 2Også Pål Vidar Sollie fremhevet hvor viktige disse resultatene er for politikere og forvaltningsinstitusjoner på dette feltet, slik at man kan ta de riktige beslutningene og prioriteringene for framtidig bevaring, bruk og utvikling av genetiske ressurser.

 

Les mer om konferansen "Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate" her

Flere bilder fra konferansen finner du på våre facebook-sider


Tekst: Lisa H. Ekli
Hovedfoto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Foto i teksten: Terje Heiestad

Foto 1: Kornåker i Teckomatorp, Skåne
Foto 2: Pål Vidar Sollie, Landbruks- og matdepartementet og Odd Arne Rognli, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Foto 3: Jørgen E. Olesen, Aarhus universitet
Foto 4: Jørgen E. Olesen, leder for programmets styregruppe i dialog med prosjektlederne for fire forskernettverk som stod bak konferansen i samarbeid med NordGen; Sigurður Guðjónsson fra Institute of Freshwater Fisheries, Island, Rikke Bagger Jørgensen fra Danmarks Tekniske Universitet - DTU, Theo Meuwissen og Odd Arne Rognli fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her