Jakten på holdbar nordisk velferd fortsetter

Jakten på holdbar nordisk velferd fortsetter

23.09.2014
Som en del av programmet Holdbar nordisk velferd arrangerte Nordisk ministerråd en todagers konferanse i København 16 – 17. september 2014. NordForsk var aktivt tilstede med innlegg fra direktør Gunnel Gustafsson, Maria Nilsson, Leif Eriksson og Pierre Lafolie fra Nordic Trial Alliance.

Holdbar nordisk velferd-programmet har som formål å bidra med innovative løsninger og verktøy til de nordiske regjeringene for å håndtere velferdspolitiske utfordringer, og årets arrangementet var en fortsettelse fra lanseringskonferansen som ble avholdt i 2013.

-Vi må jakte på de gode løsningene

Gunnel GustafssonHensikten med konferansen var å dele erfaringer fra programmets første år, presentere pågående prosjekter, muligheten til å nettverke og ikke minst, videre inspirasjon til hvordan man kan skape en holdbar nordisk velferd. Og det var på nettopp dette punktet at NordForsk-direktør Gunnel Gustafsson ble utfordret til å dele sine tanker med forsamlingen, hva er fremtidsperspektivet til den nordiske velferdsmodellen?

-Ulikhetene mellom de nordiske landene er et solid utgangspunkt for å jobbe godt sammen og styrke Norden som region. Alene er vi uten slagkraft, men et samlet Norden er en betydningsfull region med 26 millioner innbyggere. Derfor er et nordisk samarbeid som tar sikte på å produsere ny kunnskap nødvendig både for å møte utfordringene som kommer og for at vi skal kunne utvikle oss videre. Vi må jakte på de gode løsningene, uttalte Gustafsson.

- Gullgruve for Norden

Maria NilssonSeniorrådgiver i NordForsk, Maria Nilsson, var en av flere som inntok scenen med forslag på løsninger som kan bidra til en holdbar nordisk velferd, også i fremtiden.

-Deling av data fra biobanker og helseregistre på tvers av landegrensene i Norden kan potensielt være en gullgruve for Norden. Grunnen er at landene hver for seg har tilgang til registerdata av høy kvalitet som går mange tiår tilbake og registrene har per i dag ikke blitt godt nok utnyttet til forskning. Et fellesnordisk register vil ha tilgang til nærmere 26 millioner individer, noe som kan gi stor forskningsverdi, bidra til å forebygge sykdommer og utvikle nye behandlingsmetoder. Overkommer vi etiske og juridiske hindre vil Norden være en foregangsregion på forskningsfronten innen dette område, sa Nilsson.

Pierre LafolieNordisk samarbeid om kliniske studier

I løpet av konferansen fikk deltagerne også anledning til å bli bedre kjent med flere av prosjektene som hører til Holdbar nordisk velferd-programmet. Deriblant Nordic Trial Alliance (NTA) som er finansiert av både NordForsk og Nordisk ministerråd og ledet av Pierre Lafolie.

Nordic Trial Alliance jobber for at det skal bli enklere å gjennomføre kliniske studier i Norden og Lafolie fortalte engasjert hvordan NTA jobber for å oppnå dette. Styrking av nordiske forskernettverk og etablering av en samarbeidsplattform, er bare et par av tiltakene som skal føre til at antall kliniske studier går opp i Norden. Oppnår man dette vil man lettere finne ut hvilken effekt nye legemidler og behandlingsformer har på pasientene.

Nytt prosjekt om velferdsprofesjoner

Leif Eriksson

Leif Eriksson, seniorrådgiver i NordForsk, presenterte et nytt prosjekt om velferdsprofesjoner i Norden. Han forklarte at hensikten med prosjektet er at man skal skape et samlet overblikk over nordisk forskning og høyere utdannelse innen velferd. På den måten vil man bidra til å utvikle forskningsfinansierte programmer, og sørge for at forskningsresultater både kommer ut og blir brukt i alle de nordiske landene.
 

Tekst og foto: Tor Martin Nilsen

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her