Journalister: -Vanskelig å få god informasjon fra forskere

14.12.2005
En ny undersøkelse fra svenske Vetenskap & Allmänhet viser at tidsnød, mangel på kunnskap og vansker med å få forståelig informasjon fra forskere er blant de største hindrene for god forskningsjournalistikk.
Mange journalister melder at det burde være lettere å komme i kontakt med forskere og få fortåelig informasjon. Et stort antall journalister sier imidlertid at de har et godt forhold til forskere og nyter deres tillit. En tredjedel av journalistene vil at forskningsresultater skal spres fortere, men innrømmer samtidig at det er for mange krisepregede forskningsreferanser i media.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her