JPI Climate finansierer ni forskningsprosjekter

28.11.2014
I 2013 påtok NordForsk og det franske forskningsrådet ANR seg, å administrere den første felles utlysningen fra den store europeiske forskningssatsingen JPI Climate. Nå er tildelingen av forskningsmidlene klar.
JPI Climate finansierer ni forskningsprosjekter

JPI Climate ble etablert i 2010 og er et samarbeid mellom 14 europeiske land som ønsker å koordinere sin klimaforskning, utvikle mer klimakunnskap, og finansiere felles forskningsprosjekter. I 2011 begynte de å lete etter en organisasjon som kunne påta seg sekretariatsansvaret med den tekniske gjennomføringen av deres første utlysning, hvor europeiske forskere skulle konkurrere om bevilgninger innenfor et totalbudsjett på 12 millioner euro.

Svaret ble todelt. Det franske forskningsrådet Agence Nationale de la Recherche(ANR) tok for seg delemnet som handlet om samfunnsmessige endringer i lys av klimaendringene (Societal Transformation in the Face of Climate Change), mens NordForsk fikk ansvaret for det andre delemnet, tempererte og arktiske områder i Russland (Russian Arctic & Boreal Systems).

Det daglige arbeidet med utlysningen ble koordinert av et team ved NordForsk i samarbeid med prosjektleder Johann Müller ved ANR. I tillegg har NordForsk hatt det tekniske ansvaret for utlysningens søknadsprosess. 

Professor MannilaProfessor Heikki Mannila, president i Finlands Akademi og leder for JPI Climates programstyre berømmer NordForsk for innsatsen.

– Jeg er svært fornøyd med samarbeidet med NordForsk. Jeg ønsker å understreke at et godt samarbeid med institusjoner som NordForsk, som er profesjonelle i sin håndtering av utlysninger og andre typer forskningsadministrasjon, er svært viktig for at JPI Climate skal lykkes, sier professor Mannila.

Se hvilke ni prosjekter som har blitt tildelt midler fra JPI Climates første utlysning. 

Les hele artikkelen om NordForsks samarbeid med JPI Climate og ANR i årets utgave av NordForsk magasin.

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: Finlands Akademi/Studio Kari Likonen 

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her