Kan nordisk idrettsforskning bidra til bedre folkehelse?

Kan nordisk idrettsforskning bidra til bedre folkehelse?

30.03.2012
Fedme, overvekt og inaktivitet er ett av de store helseproblemene i vår tid. I den oppvoksende generasjon, den såkalte XXL-generasjonen, er andelen av overvektige barn og unge doblet på ti år. Det er derfor et aktuelt tema som rapporten «Sports Sciences in the Nordic countries» tar opp. I rapporten evalueres den innsatsen den nordiske forskningen gjør i forhold til idrett, trening og fysisk helse.

Fra toppidrett til folkehelse

Sport Sciences (idrettsvitenskap) er en samlebetegnelse for multidisiplinær forskning innenfor trening, fysisk aktivitet og folkehelse. I rapporten «Sports Sciences in the Nordic Countries» evalueres den innsatsen de nordiske landene gjør innenfor idrettsvitenskap, og i tillegg presenterer rapporten anbefalinger for å styrke dette arbeidet. Analysen er utført på 97 forskningsinstitusjoner, sykehus, høgskoler og universiteter i Norden.

Rapporten viser at det har foregått et skifte fra toppidrettsforskning(prestasjonsforskning) til forskning på helse, velferd og fysisk aktivitet – en velkommen utvikling i tråd med de moderne helseutfordringene. I rapporten blir derfor også forskning knyttet til velferd og helse vektlagt.

Et forskningsfelt med stort nordisk potensiale

Rapporten presenterer flere viktige anbefalinger for å videreutvikle den nordiske idrettsforskningen.  Blant annet foreslås et nordisk samarbeidsprosjekt der det forskes på hvorvidt trening og fysisk aktivitet har forebyggende effekt ved kroniske sykdommer. Økningen i overvekt et helseproblem som involverer mange unge, og fysisk inaktivitet er en av hovedårsakene til dette. Det er derfor viktig i følge rapporten å avdekke hvorfor dette skjer, og å utvikle strategier for hvordan utviklingen kan reverseres. De nasjonale helseregistre i Norden kan spille en viktig rolle. Rapporten peker også på at det er viktig å styrke finansieringsordningene for idrettsforskning, og foreslår å etablere et Nordic Centre of Excellence (NCoE) på feltet.

På en helse- og velferdskonferanse i Oslo 8.mars fortalte prosjektlederen for Sport Sciences, Mikael Fogelholm, at det er all mulig grunn til å være optimistisk i forhold til den videre utviklingen for dette forskningsfeltet i Norden. Han mener at et nordisk samarbeid vil gi gode synergieffekter. - De forskjellige nordiske landene har sine styrker innen forskjellige disipliner, og sammen vil de kunne danne komplementære team som vil kunne levere viktige forskningsresultater av høy kvalitet, hevder Fogelholm.

Last ned publikasjonen "Sport Sciences in the Nordic countries".

Tekst: Marius Hagen

Foto: Terje Heiestad

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her