Kinesisk-nordiskt erfarenhetsutbyte om forskning

26.09.2007
Ett hundratal forskare och beslutsfattare möttes i Lund 17-19 September 2007 för att diskutera forskningsstrategier och framtida forskningssamarbeten mellan Norden och Asien. Konferensens huvudsponsorer var NordForsk och Vetenskapsrådet.
 Kinesisk-nordiskt erfarenhetsutbyte om forskning
Möte med de nordiska forskningsråden
En 50 man stark delegation från Kinas vetenskapsakademi deltog i mötet tillsammans med nordiska vetenskapsmän, universitetsledningar, vetenskapsråd, näringsliv och politiska företrädare. Medverkade gjorde bland andra Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson och NordForsks direktör Liisa Hakamies-Blomqvist.
På tisdagen mötte de nordiska forskningsråden Kinas vetenskapsakademi under värdskap av Inge Mærkedal, generaldirektör vid Danmarks Forsknings- och Innovationsstyrelse. Det var första gången som alla fem nordiska forskningsråd träffade Kinas vetenskapsakademi samtidigt. Det sino-nordiska samarbetets framtid diskuterades.

CAS-Nordic Forum 2007
CAS-Nordic Forum 2007 är en uppföljning av det första CAS-Nordic Forumet som arrangerades i Beijing i april 2006 av Chinese Academy of Sciences (CAS).
Rektorn vid Lunds universitet, Göran Bexell, föreslog att ett nordiskt uppföljningsmöte skulle arrangeras för i första hand forskare inom de ämnesområden som gavs högsta prioritet vid 2006 års möte:
- livsvetenskaper
- nanovetenskap
- informationsteknologi
- miljövetenskap
- synkrotronljusfysik, acceleratorfysik

Denna tilldragelse visar på det stora ömsesidiga intresset att utveckla forskningssamarbetet mellan Kina och de nordiska länderna.

Framgångsrikt universitetssamarbete
Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson höll på måndagen ett tal för den samlade gruppen. Det kinesisk-nordiska utbytet mellan universiteten fick stor uppmärksamhet i generalsekreterarens tal. The Nordic Centre Fudan i Shanghai nämndes som ett framgångsrikt samarbete mellan University of Fudan och mer än tjugo universitet i Norden.

Generalsekreteraren betonade också vikten av att de nordiska länderna fortsätter sitt framgångsrika arbete med satsningar inom forskning och innovation och blir en viktig spelare på den internationella arenan.

Halldór Ásgrímsson hänvisade också till de målsättningar som Nordiska ministerrådet och dess institutioner intensivt arbetar med för att möta globaliseringens utmaningar. De nordiska statsministrarna ställde sig positiva till ett sådant arbete på ett sommarmöte i juni 2007. I arbetet med att möta globaliseringens utmaningar ligger inte minst att etablera nordiska innovationscenter i Asien.

(www.norden.org/ www.newsdesk.se)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her