Kjempebibliotek i Øresund

21.11.2005
Østersundregionens forskere og studenter kan glede seg: 14 biblioteker i området har slått seg sammen. Har du lånekort ved ett bibiotek, har du samtidig tilgang til å bestille og låne bøker på alle de andre.
-Øresund-regionen er ikke bare en kulturell og økonomisk region, men også en akademisk region. Det gleder oss å kunne bidra til regionens forsknings- og studiemessige utvikling, sier Michael Cotta-Schønberg, leder for Københavns Universitetsbibliotek.

Københavns Universitetsbibliotek er en av initiativtagerne til Øresundsuniversitetets bibliotek-fellesskap. De involverte lærestedene er:
 • Københavns Universitet
 • Lund Universitet
 • Malmö Högskola
 • Högskolan Kristianstad
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Copenhagen Business School
 • Danmarks Biblioteksskole
 • Roskilde Universitetsbibliotek
 • Danmarks Farmaceutiske Universitet
 • Danmarks Pædagogiske Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • IT Universitetet
 • Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
 • Kunstakademiets Arkitektskole
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her