Klima-gjennombrudd for nordiske forskere

20.09.2005
Forskere tilknyttet det nordiske forskningsprogrammet Vestnordisk Oceanklima friskmelder Golfstrømmen og spår blåskjell på Svalbard om noen tiår.
Fem forskere fra Island, Norge og Færøyene står bak de oppsiktsvekkende funnene som er publisert i artikkelen ”Influence of the Atlantic Subpolar Gyre on the Thermohaline Circulation” som sto i ”Science” 16. september. Der påviser forskerne store forandringer i sirkulasjonen i Nordatlanteren. Forskerne som står bak artikkelen er tilknyttet forskningsprogrammet Vestnordisk Oceanklima, et femårig forskningsprogram (2000-2005) som administreres av NordForsk.

Mens man fram til midt på 1990-tallet observerte et fallende saltinnhold i Golfstrømmen, noe som førte til mindre varmetilførsel i havet, ser man nå at vannet blir varmere og saltere. Hvis utviklingen med fallende temperatur hadde fortsatt, kunne vi ha ventet dramatisk temperaturfall i de nordiske landene. Men nå ser det altså ikke ut til å bli noen ny istid i overskuelig framtid.

- Det som nå skjer, er kanskje den største endringen i havklimaet som noen gang er observert i våre områder, og også blant de største klimaforandringene i verdenshavene, sier forsker Helge Drange til Aftenposten. Forskerne er sikre på at endringene skyldes forandringer i atmosfæren, men at det er umulig å si om disse er menneskeskapte eller ikke.

Les artikkelen i Aftenposten her
Les mer om forskningsprogrammet Vestnordisk Oceanklima her
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her