Ny utlysning underveis innenfor samfunnssikkerhet

Ny utlysning underveis innenfor samfunnssikkerhet

10.11.2015
Samarbeidsprosjekter innenfor samfunn, integritet og IKT-sikkerhet kan søke om støtte innenfor en ny utlysning om samfunnssikkerhet som åpner i desember. NordForsk, Economic and Social Research Council (ESRC) og Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) star bak utlysningen, som vil ha søknadsfrist 15. mars 2016. Utlysningen har en total ramme på 4,2 millioner Euro.

For å gi forskergrupper best mulig tid til å utarbeide søknader, annonserer vi at en utlysning innenfor samfunnssikkerhet vil åpne i desember 2015. 4.2 millioner Euro skal deles mellom opptil fem prosjekter, med varighet på minst tre og høyst fire år.

Forskere fra institusjoner i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia kan søke om støtte til samarbeidsprosjekter innenfor denne internasjonale utlysningen. Det oppfordres til tverrfaglighet. Alle søknader skal sendes via NordForsks elektroniske søknadsportal – dette blir mulig så snart utlysningen åpner.

Les mer om det tematiske rammeverket og den kommende utlysningen her!

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her