"Kön och Våld" arrangerer sluttkonferanse

13.09.2005
Forskningsprogrammet "Kön och våld" - som nettopp er blitt avsluttet - arrangerer en sluttkonferanse med vekt på politiske og praktiske utfordringer. Konferansen finner sted i Stockholm 28. oktober 2005.
Det er aktuell forskningsbasert kunnskap om kjønn og vold, og og om hvordan arbeidet på dette området kan utvikles i framtiden som er temaet for forelesningene og seminarene på konferansen. Dette omfatter både direkte arbeid med barn, kvinner og menn, samt myndighetsarbeid og poltiske satsninger.

Målgruppe for konferansen er i første rekke de som arbeider med disse spørsmålene, enten på politisk nivå eller som praktiker innen rettsvesen, sosialtjenesten, helsevesenet, skole eller frivillige organisasjoner.

Se invitasjon og program for konferansen her
Les mer om "Kön och Våld" her
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her