Kön och våld i Norden

28.08.2002
Kön och Våld i Norden: Rapport från en konferens i Køge, Danmark, 23-24 november 2001.

Rapporten innehåller föreläsningar och ett antal paper från den första nordiska forskningskonferensen om kön och våld. Bidragen är av olika karaktär; vissa sammanfattar forskning och kunskapsläge inom ett visst område, andra är delrapporter från pågående projekt eller diskussioner av vissa teoretiska frågeställningar och/eller metodologiska frågor. Sammantaget ger bidragen en överblick över kunskapsläget och den forskning som pågår på detta fält i Norden.

Ladda ner i pdf-format:
Innehåll och introduktion
Del 1: Offerskapande
Del 2: Föräldraskap och barn
Del 3: Maskulinitet, kultur och kulturer
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her