Kön och våld i Norden

28.08.2002
Kön och Våld i Norden: Rapport från en konferens i Køge, Danmark, 23-24 november 2001.

Rapporten innehåller föreläsningar och ett antal paper från den första nordiska forskningskonferensen om kön och våld. Bidragen är av olika karaktär; vissa sammanfattar forskning och kunskapsläge inom ett visst område, andra är delrapporter från pågående projekt eller diskussioner av vissa teoretiska frågeställningar och/eller metodologiska frågor. Sammantaget ger bidragen en överblick över kunskapsläget och den forskning som pågår på detta fält i Norden.

Ladda ner i pdf-format:
Innehåll och introduktion
Del 1: Offerskapande
Del 2: Föräldraskap och barn
Del 3: Maskulinitet, kultur och kulturer
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her