Könberg-rapporten offentliggjort

13.06.2014
Bo Könberg har lagt frem sin rapport om fremtiden til det nordiske helsesamarbeidet. Rapporten inneholder 14 konkrete forslag som skal kunne gjennomføres over de neste fem til ti årene.
Könberg-rapporten offentliggjort

Bo Könberg og Kristján Þór Júlíusson. Fotograf: Anton Brink Hansen/norden.org

På oppdrag fra Nordisk Ministerråd og de nordiske helse og sosialministrene har Bo Könberg hatt ansvaret for å undersøke hvordan det nordiske samarbeidet i helsesektoren kan utvikles og forbedres. 

Forslagene i Könberg-rapporten tar blant annet for seg forskrivningsrett av antibiotika, høyspesialisert medisin, helseberedskap, folkehelse, eHelse og teknologi og registerbasert forskning. Innen sistnevnte område vil også NordForsk være involvert. 

Les mer om rapporten og forslagene på norden.org 

 

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her