Konferanse: Nordisk velferdsforskning

29.03.2006
Hvordan kan velferdssamfunnet overleve og utvikle seg? Finnes det noe sånn som ”en nordisk velferdsmodell”? Og er den i så fall en forutsetning for eller en bremsekloss for de nordiske landenes konkurranseevne?
Det er noen av temaene som tas opp på avslutningskonferansen for det nordiske velferdsforskningsprogrammet.

Nordisk Ministerråd har siden 2001 støttet et forskningsprogram om veldferdspolitiske spørsmål i Norden. Forskningsprogrammet er nå snart over, og 11. mai avholdes avslutningskonferansen i Oslo.

Direktør Joakim Palme fra Institutet för framtidsstudier skal sammenfatte de 15 forskningsprosjektene som inngår i programmet, og forskerne Kåre hagen, Jon Kvist, Marta Szebehely og Oddbjørn Raaum vil reise spørsmål ved nordisk velferdspolitikk på bakgrunn av rapportene.

Les mer om forskningsprogrammet her
Les programmet for konferansen her

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her