Konferanse om klimaendinger i Nord-Atlanteren

15.06.2006
Havet er i endring. 11. og 12. september er NordForsk-støttede Vestnordisk Oceanklima medarrangør til en konferanse i Reykjavik om tilstanden for havstrømmene, klimaet og økosystemet i Nord-Atlanteren.
Under konferansen skal man komme frem til forslag til fremtidige forskningsinnsatser på disse temaene. Komiteen ser et behov for mer kunnskap for å kunne vurdere risikoer og kunne fremstille grunnlagsmateriale for politiske beslutninger.

Mer informasjon og registrering: www.hafro.is/symposium

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her