Konferanse om klimaendinger i Nord-Atlanteren

15.06.2006
Havet er i endring. 11. og 12. september er NordForsk-støttede Vestnordisk Oceanklima medarrangør til en konferanse i Reykjavik om tilstanden for havstrømmene, klimaet og økosystemet i Nord-Atlanteren.
Under konferansen skal man komme frem til forslag til fremtidige forskningsinnsatser på disse temaene. Komiteen ser et behov for mer kunnskap for å kunne vurdere risikoer og kunne fremstille grunnlagsmateriale for politiske beslutninger.

Mer informasjon og registrering: www.hafro.is/symposium

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her