Konkurrencedygtig forskeruddannelse i Norden

01.04.2001
I maj 2000 nedsatte NorFA en lille nordisk arbejdsgruppe, der fik i opdrag at udarbejde forslag til initiativer/tiltag på nordisk niveau med henblik på at skabe en internationalt konkurrencedygtig forskeruddannelse i Norden.

I maj 2000 nedsatte NorFA en lille nordisk arbejdsgruppe, der fik i opdrag at udarbejde forslag til initiativer/tiltag på nordisk niveau med henblik på at skabe en internationalt konkurrencedygtig forskeruddannelse i Norden.

Den foreliggende rapport fra arbejdsgruppen, Forskeruddannelse i Norden - Udfordringer og Samarbejdsmuligheder - indeholder forslag til initiativer med henblik på styrkelse af en nordisk forskeruddannelse

Rapporten kan downloades nedenfor...
Nyhetsbrev
Facebook