Koordinator for NCoE EcoClim inviterer til internasjonal klimaforelesning

24.08.2007
Overfiske, klimaendringer, forurensning og kystutvikling truer økosystemene i havene verden over. Økt bevissthet omkring disse truslene og deres evolusjonære, økologiske og sosiale konsekvenser motiverer nye tiltak for å begrense utviklingen. Mandag 3. september 2007 holder professor Jane Lubchenco (USA) den årlige Kristine Bonnevie-forelesningen ved Universitetet i Oslo, under tittelen ”The Quickening Pace of Environmental Ghanges in Oceans”.
 Koordinator for NCoE EcoClim inviterer til internasjonal klimaforelesning

Arrangementet organiseres av det koordinerende senteret i Nordic Centres of Excellence nettverket EcoClim, og finner sted i auditorium 1, Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo.

Program:
10.15 Innledning ved rektor Geir Ellingsrud
10.20 "The Importance of Role Models in Academia: The Gender Issue" av Camilla Serck-Hanssen
10.35 "Kristine Bonnevie and Marine Research" av Bente Edvardsen
10.45 "The Quickening Pace of Evironmental Changes in Oceans: Evolutionary, Ecological and Social Implications" av Jane Lubchenco
11.40 Avslutning ved Geir Ellingsrud

Professor Jane Lubchenco (Oregon State University) er en anerkjent forsker og politisk rådgiver i USA og engasjerer seg aktivt i forskningsformidling. Hun leder en tverrfaglig forskningsgruppe som studerer det marine økosystemet på USAs vestkyst, og har tidligere vært president i International Council for Science (Det internasjonale vitenskapsrådet).

Les mer om arrangementet her.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her