Koordinator for NCoE EcoClim inviterer til internasjonal klimaforelesning

24.08.2007
Overfiske, klimaendringer, forurensning og kystutvikling truer økosystemene i havene verden over. Økt bevissthet omkring disse truslene og deres evolusjonære, økologiske og sosiale konsekvenser motiverer nye tiltak for å begrense utviklingen. Mandag 3. september 2007 holder professor Jane Lubchenco (USA) den årlige Kristine Bonnevie-forelesningen ved Universitetet i Oslo, under tittelen ”The Quickening Pace of Environmental Ghanges in Oceans”.
 Koordinator for NCoE EcoClim inviterer til internasjonal klimaforelesning

Arrangementet organiseres av det koordinerende senteret i Nordic Centres of Excellence nettverket EcoClim, og finner sted i auditorium 1, Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo.

Program:
10.15 Innledning ved rektor Geir Ellingsrud
10.20 "The Importance of Role Models in Academia: The Gender Issue" av Camilla Serck-Hanssen
10.35 "Kristine Bonnevie and Marine Research" av Bente Edvardsen
10.45 "The Quickening Pace of Evironmental Changes in Oceans: Evolutionary, Ecological and Social Implications" av Jane Lubchenco
11.40 Avslutning ved Geir Ellingsrud

Professor Jane Lubchenco (Oregon State University) er en anerkjent forsker og politisk rådgiver i USA og engasjerer seg aktivt i forskningsformidling. Hun leder en tverrfaglig forskningsgruppe som studerer det marine økosystemet på USAs vestkyst, og har tidligere vært president i International Council for Science (Det internasjonale vitenskapsrådet).

Les mer om arrangementet her.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her