Kunnskap, synlighet og gode leveforhold i Norden

20.06.2007
Forskning og utdanning, innovasjon, grensehindringsarbeid og bedre synlighet for de nordiske landene er områder de nordiske regjeringene vil prioritere for å møte de utfordringene som globaliseringen stiller oss overfor. Dette kom statsministerne overens om på det nordiske sommermøtet i Finland 18.-19. juni 2007.
 Kunnskap, synlighet og gode leveforhold i Norden
Klima, miljø & energi og velferd & helse er viktige fokusområder for det nordiske samarbeidet fremover. Nordiske styrkeposisjoner innenfor forskning og utdanning skal videreutvikles; og regjeringene vil arbeide for fortsatt økt kreativitet, teknologiutnyttelse og innovasjon i regionen.

De nordiske statsministerne var samlet til sommermøte i Punkaharju i Finland 18.–19. juni. Finlands statsminister Matti Vanhanen var vert for møtet. Fra de øvrige nordiske landene deltok Fredrik Reinfeldt (Sverige), Jens Stoltenberg (Norge), Anders Fogh Rasmussen (Danmark), Geir H. Haarde (Island) og deres partnere.

Ministerne ble også enige om å holde årlige toppmøter for å sikre at globaliseringsprosessen holdes ved like og foregår i tett dialog mellom aktørene fra de ulike landene.

Les pressemeldingen fra ministermøtet her.

Nordisk råds president, Dagfinn Høybråten, kommenterer statsministernes prioriteringer her.

Generalsekretæren i Nordisk Ministerråd, Halldór Ásgrímsson, kommenterer resultatene fra ministermøtet her.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her