KVALITET 2009 – Nordisk konferanse om likestilling i forskning

05.03.2009
Kvalitet i forskning er viktig. Men hva mener vi egentlig med kvalitet? Hvordan kan kvalitet måles og styrkes? Og hvilken rolle spiller kjønn i dette? Dette er tema som tas opp under KVALITET 2009 i Oslo 23.-24. mars.
 KVALITET 2009 – Nordisk konferanse om likestilling i forskning
Den nordiske forskningspolitiske konferansen innledes av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. – Dette blir en sjanse til å samordne debatten i nordiske forskningsmiljø og til å få i gang en samtale om hvordan EU best kan legge til rette for å få flere kvinner inn i forskningen, sier Aasland til Kvinner i Forskning.

NordForsk er medarrangør av KVALITET 2009, som avholdes på Felix konferansesenter i Oslo 23.-24. mars 2009. En rekke toneangivende forskere og forskningspolitiske aktører deltar, blant andre professor Mineke Bosch ved Groningen universitet i Nederland, professor Gabriele Griffin ved York universitet i Storbritannia, Anneli Pauli, visegeneraldirektør i EU-kommisjonens generaldirektorat for forskning og også NordForsks direktør Liisa Hakamies-Blomqvist.

For mer informasjon og påmelding, se konferansens nettsider


Referanser: http://kvinneriforskning.no/nyhet/vis.html?tid=54850


Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Tora Aasland, av Arild Hjelm, Nordbild

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her