Kvalitetsbasert finansieringsmodell for svensk forskning

22.11.2007
Kvalitet skal bli det viktigste kriteriet for tildeling av ressurser i svensk forskning! Slik lyder forslaget i utredningen Resurser för kvalitet som ble overlevert høyskole- og forskningsminister Lars Lejonborg i november 2007.
 Kvalitetsbasert finansieringsmodell for svensk forskning
Kvalitetskriterier
Utredningen foreslår en helt ny modell for finansiering av den svenske universitets- og høyskolesektoren. I stedet for å gi en rammebevilgning til hver enkelt institusjon, skal politikerne, i følge forslaget, tildele et rammebeløpet til sektoren som sådan. Den videre fordelingen av midler til det enkelte universitet/ høyskole skal en egen nemnd ta seg av. Nemnden skal fordele pengene ut ifra et sett kriterier, som først og fremst vil være basert på kvalitet.

Styrking av offentlig forskningspolitisk debatt
– En slik ordning vil innebære at politikerne ikke lenger kan fordele pengene direkte til universitet og høyskoler, sier Anders Flodström, Universitetskansler ved det svenske Högskoleverket. Han tror videre at forslaget vil styrke den offentlige forskningsdebatten slik at denne nå vil fokusere på skikkelige diskusjoner om hvilke kriterier som skal gjelde, som følge av at bevilgningene ikke lenger er resultat av bilaterale forhandlinger mellom staten og den enkelte institusjon. Flodström understreker også at det blir en svært viktig oppgave å formulere klare kriterier for tildelingen.

Anders Flodström tror at vesentlige deler av det nye forslaget går igjennom. – Universitetene vil kunne akseptere et system hvor de får penger etter prestasjon. Dette gir sektoren større troverdighet, både blant politikere og i samfunnet ellers.

Les utredningen Resurser för kvalitet(forskning.no)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her