Kvinner i europeisk forskning : She Figures 2006

21.09.2007
Kun 29 % av forskerne i EU er kvinner. De nordiske landene kan vise til kvinneandeler fra 28 til 39 %, mens Baltikum er europaledere med 43 – 53 % kvinnelige forskere. Europakommisjonen har publisert rapporten Women and Science – statistics and reports : She Figures 2006.
 Kvinner i europeisk forskning : She Figures 2006
Lav prestisje i baltisk forskningssektor?
Det er grunn til å tro at den høye kvinneandelen i forskningen i Lativa, Litauen og Estland illustrerer lav lønn og svak prestisje i baltisk forskningssektor, snarere enn å indikere sterk likestilling mellom kjønnene i forskningen. ”Indikatorer viser at jo mer undervisning og mindre prestisje forskerstillingene er tillagt, jo høyere er kvinneandelene”, heter det i en rapport – en såkalt Policy Brief – om forskningssystemene i Russland og Baltikum, som er under utgivelse ved NordForsk. Rapporten er utarbeidet av Aadne Aasland, seniorforsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning. ”Det er få kvinner blant fulltids forskerstillinger i alle de tre baltiske landene”, viser Aaslands analyser.


She Figures 2006
Analysene i EU-rapporten viser tydelig at ubalanse mellom kjønnene er en alvorlig utfordring for europeisk forskning i dag. ”Økt kvinnedeltagelse i det europeiske forskningsområdet (ERA) er helt avgjørende dersom vi skal lykkes med ERA. Det er ikke rom for forfordeling basert på kjønn dersom EU skal nå 3 %-målet”, sier EUs forskningskommisjonær Janez Potocnik i rapportens forord.

Rapporten omhandler kun personer med utdannelse på PhD-nivå. Den går i dybden innenfor teknisk-naturvitenskapelig sektor og fokuserer særlig på de som er ansatt i forskerstillinger.

Tallene for Norden og Baltikum
She Figures 2006 presenterer kvinneandelen i forskningssektoren til 30 europeiske land i 2003. Gjennomsnittet for EU ligger på 29 %, en liten forbedring fra 1999-nivået på 27 %. Av de nordiske landene ligger kun Danmark under EU-snittet i 2003 med sine 28 %, Norge tangerer EU-andelen på 29 % dette året. Finland, Sverige og Island ligger alle over gjennomsnittlig EU-nivå med henholdsvis 30 %, 36 % og 39 % kvinner i forskningen.

De tre baltiske landene stikker seg ut og ligger i europatoppen: I Latvia var over halvparten av ansatte i forskningen kvinner i 2003, 53 %. Litauen hadde en andel på 48 % kvinner og i Estland var 43 % av de forskningsansatte i 2003 kvinner.

Last ned rapporten She Figures 2006.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her