Lansering av spetsforskningsprogram

22.02.2002
Et samnordisk pilotprogram för spetsforskning är nu lanserat i regi av NOS-N, Nordiska Ministerrådet och Finlands Akademi.
Et samnordisk pilotprogram för spetsforskning är nu lanserat i regi av NOS-N, Nordiska Ministerrådet och Finlands Akademi.

De nordiska forskningsråden inom naturvetenskap, miljövetenskap och teknik (NOS-N) beslöt i samarbete med Nordiska ministerrådet år 2001 att inleda ett samnordiskt pilotprogram för spetsforskningsenheter (NCoE) i syfte att öka den vetenskapliga kvaliteten och göra den nordiska forskningen internationellt mer slagkraftig. Programmet genomförs åren 2002-2007, och dess årliga finansiering uppgår till minst 10 miljoner danska kronor (ca 1,35 milj. euro). Pilotprogrammets sekretariat är förlagt till Finlands Akademi.

Programmet fokuserar på naturvetenskaplig grundforskning i globala förändringar inom följande sektorer: ekosystem processer inom klimatförändringen, atmosfäriska och oceaniska processer. Alla de forskningsgrupper och enheter vid nordiska universitet och forskningsinstitut som arbetar på dessa områden kan söka finansiering inom programmet. Spetsforskningsenheterna skall bestå av redan existerande nordiska forskningsgrupper. Mer info och ansökning (frist 2 maj till Finlands Akademi).

NorFA kommer att erbjuda NCoE kandidaterna en möjlighet till att söka ytterligare stöd för specifika forskarutbildningsprogram, exempelvis en forskarskola, som en del av pilotprojektet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her