Ledig stilling: NordForsk søker administrasjonssjef

08.11.2005
NordForsk søker administrasjonssjef som skal ha ansvar for regnskap, økonomi, innkjøp og personal. Videreutvikling av administrative rutiner ligger også i stillingen. Søknadsfrist er 21. november.
Annonse:

NordForsk er en selvstendig institusjon under Nordisk Ministerråd med ansvar for nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning. Årlig bevilger vi ca. 70 millioner NOK til nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning. Vi er et sekretariat med 10 ansatte, og er samlokalisert med Nordisk InnovationsCenter og Nordisk Energiforskning i moderne lokaler i Oslo sentrum.

NordForsk søker administrasjonssjef

Videreutvikling – Ledelse – Rådgivning

Du får det overordnede ansvaret for regnskap, økonomi, innkjøp og personal. I tillegg til å lede våre administrative medarbeidere, må du påregne og bruke mye av din tid på å videreutvikle en del av våre administrative rutiner. Du vil dessuten være rådgiver for direktøren i spørsmål som angår ditt ansvarsområde.

Du har en økonomisk/administrativ utdanning på høgskolenivå, har gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig og kjenner deg igjen i flest mulig av følgende punkt:

• gode faglige kunnskaper og kjennskap til norsk lovgivning
• initiativrik, fleksibel og kan vise til resultater fra tidligere stillinger
• ledererfaring og interesse for organisasjonsutvikling
• kjennskap til forskningsområdet er en fordel

Vi kan by på et interessant og utviklende arbeidsmiljø med selvstendige arbeidsoppgaver og mulighet for å påvirke institusjonens videre utvikling. Vi har en gunstig arbeidstidsordning og det må påregnes noe reisevirksomhet. Statens lønnsregulativ. Åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse. Vår organisasjon består av medarbeidere fra samtlige nordiske land. Vi tilstreber for øvrig en balanse mht kjønn og alder.

Eventuelle spørsmål kan rettes til administrasjonssjef Ivar H. Kristensen, tlf. + 47 920 30 359, eventuelt til Mercuri Urval v/Harald Hjertø, tlf. + 47 22 51 45 84. Send oss i første omgang en kortfattet søknad med CV. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Søknad merket ”Administrasjonssjef – NO-23.15364” sendes senest mandag 21. november til Mercuri Urval, fortrinnsvis pr. e-post: oslo.no@mercuriurval.com eller til Postboks 200 Skøyen, 0213 Oslo.

www.mercuriurval.no
www.nordforsk.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her