Ledige fellows-stillinger ved Marie Curie Site

09.01.2003
Marie Curie Training Site in Multilingual Tools ved Universitetet i Bergen har ledige stillinger for fellows. Se http://www.hit.uib.no/batmult for søknadsskjema.
Marie Curie Training Site in Multilingual Tools ved Universitetet i Bergen har ledige stillinger for fellows. Se http://www.hit.uib.no/batmult for søknadsskjema.

BATMULT består av nært forbundne forskningsenheter som samarbeider om å tilby tverrfaglig utdanning i multispråklige ressurser og verktøy, med spesiell referanse til skandinaviske språk og deres samhandling med andre europeiske språk. Senteret tilbyr untdanning gjennom kurs, prosjektarbeid og individuell veiledning.
Nyhetsbrev
Facebook